The Sims 4 เพิ่งประกาศเปิดตัวแพ็คเสริมใหม่ “My Wedding Stories” ที่เพิ่มความเข้มข้นและรายละเอียดของงานแต่งงานให้มากขึ้น เช่น เมืองใหม่, เครื่องแต่งกายใหม่, เฟอร์นิเจอร์ใหม่ รวมไปถึงพิธีวิวาห์ของเพศเดียวกัน