คอม Set Commart Bright วันที่ 25 – 28 พ.ย. 64 ที่ไบเทค บางนา By Adivce