กิจกรรมแจกคียบอร์ด K65 RGB MINI WHITE มูลค่า 3,990 บาท